军事评论

达莎和布伦卡

10
RўRѕR “SЊRєRѕRѕRґRЅR°R¶RґS<P” P°中c p€RμRЅSЊRєRμRѕRіRѕRІRѕR№±F c的<F“的PSSЃS,SЂR℃下€RЅRѕS,R°RєR¶Rμ,RєR°RєSЃRμR№S‡P的SЃ° - RєRѕRіRґR°F·°FRЅRμR№RїRѕRRμR¶R°±P “P±ç<RєSЃRѕSЃRјRμS€RЅRѕR№RєR” 鱼卵‡PRєRѕR№RѕR±SЏ。 P-PRoR№RґRѕSЂRѕRІSѓS‰±ç<Rє,SѓRїSЂSЏRјS<R№,RіSЂRѕR·RЅS<R№,RІSЃRμRїRμSЂRμRґRЅRoRјSЂRѕR±RμR“PD。 PRμRSЏS,装置RoS€±ř±RєRoRѕSЏR “RoSЃSЊRμRіRѕ,RєR°RєRѕRіRЅSЏ,亮RґR°R¶RμRІR·SЂRѕSЃR” 随着<RμSЃS,RSЂR°°P“RoSЃSЊRѕR±Ç...RѕRґRoS,SЊSЃS ,RѕSЂRѕRЅRѕR№。 P 'S,RѕS,RґR°F“S'RєRoR№RґRμRЅSЊP·P' RѕRІSЂRμRґRЅS<R№PRѕR±SЏRїSЂRoRјRμS,RoR的“P ”€F°C°FSѓRЅR“ SѓRіSѓ,RєRѕRіRґR°S,R°从€P»P°РґРѕРјРѕР№。 R 15 <SЃS,R°RІRoR“RѕSЃS,SЂS<RμSЂRѕRіR°,RїRѕS...RѕR¶RoRμRЅR°RѕRіSЂRѕRјRЅS<R№SѓS...RІR℃,亮,RіSЂRѕRRЅRѕ·P·P°RјS<C‡P PI°,RґRІRoRЅSѓR “SЃSЏP·P°RґRμRІRѕS‡RєRѕR№...RќRSЃS‡°F°SЃS,SЊRμ,RїR°SЃS,SѓS...RЅRμRґSЂRμRјR°F”。 RћRЅRІRѕRІSЂRμRјSЏP·°FRјRμS,回报率 “RЅR°RґRІRoRіRSЋS°F±‰SѓSЋSЃSЏRμRґSѓP·°FRєSЂRoS°渗透‡P” RЅR°F±RѕRSЋP·P‰℃下C'p“RєR° P “RєRЅSѓS,RѕRј亮SѓS,装置RoS ...RѕRјRoSЂRoR” SЃS,SЂRѕRїS,RoRІRѕRіRѕ。 RќRѕç... PIRѕS,SЊS,RѕS,RґRμRЅSЊRІSЃS“亮P·[R‡°RєRѕRЅSROHR F°C°F€RμRЅSЊRєR±RѕSЏR “RѕSЃSЊÇ...€的PS,SЃS,RμSRїRѕSЂ... P的RѕSЂRѕS”“P° SЃSЊRїRѕRґSRѕRґRoS,SЊ... F±F“ROHR·RєRѕRєRєRѕSЂRѕRІRRј钯℃的±˚F<RєR°Rј。


...RђS,RμRїRμSЂSЊRμR№RЅR°RјRЅRѕRіRѕSЃS,SЂR℃下€RЅRμRμLJRμRјS,RѕRіRґR°。 RћRЅRoSЃRјRRјRѕR№钯°F±P°F±€SѓSRєRѕR№SѓS...RѕRґSЏS,罗尔·SЂRѕRґRЅRѕRіRѕRґRѕRјR°良RЅRμRoR·RІRμSЃS,RЅRѕ,RЅR°RґRѕR “RіRѕP” 的Pd。 ·SЂRѕSЃRP'P “C <RμRЅR°F·C <RІRSЋS,SЃSЏSЌS,Rѕ°F·‡RІSѓSRЅS<Rј亮RЅRμRїRѕRЅSЏS,RЅS<RјSЃR” RѕRІRѕRј在 “SЌRІR°RєSѓR℃下RoSЏV†” SЂRμR°F±€SЏS,装置RoSRєRoSЃç‡SЊRμR№-S,RѕRїRѕRґR℃下‡钯 - 在 “SЃR” RμRїRѕR№RєSЂR°RїRoRІRѕR№V”。 RљSЂR°RїRoRІRѕR№â€“C‡RїRѕS,RѕRјSѓS,RѕRЅRμP·RЅR°RμS€SЊ,RєR°Rє亮RєRѕRіRґR°±S,RμRSЏSЃSѓRґSЊR±P°RЅR℃下‡SѓR¶RѕR№SЃS,RѕSЂRѕRЅRμRѕR ±РѕР¶Р¶С'С,. RђSЃR “RμRїRѕR№â€” C‡RѕS,S,RѕRіRѕS,RѕRЅRμRІRμRґRRμS€SЊ°,钯°RєSѓRґRRЅR°RґRѕR “RіRѕP” 亮RoRґS'S€SЊ亮RіRґRμRѕS,RЅS<P±RЅRμSѓRґRμS ,S,RІRѕR№RѕS,S‡RoR№RґRѕRј...

R “RѕSЂRѕRіR°,RїRѕRєRѕS,RѕSЂRѕR№RѕRЅRo€C°F°FRіR” 亮,RЅRμ±F c的<F“P°RїSѓSЃS,S <RЅRЅRѕR№。 PРR††† PISЃRїRμS†ROHR°F“SЊRЅS<RμRјR℃下RoRЅS€<。 RμSP‰C“S,Rμ,RєS,RѕRїSЂRѕSЃS,RѕRїRѕR±RѕSЏR“SЃSЏR¶RґR°S,SЊSЌS,装置RoS ...RјR℃下€RoRЅ,S,RμSЂSЏSЏRґSЂR°RіRѕS†RμRЅRЅRѕRμRІSЂRμRјSЏ。 P> PSЋRґRo从€ “亮RїRμS€RєRѕRј,RєR°RєP” P°C°F€亮RμS“SЃRμRјRμR№SЃS,RІRѕ,罗尔“良RμS...,R°ř»亮PISЃS,R°SЂS<C ...РїРѕРІРѕР·РєР°С... PRІSЃRμRіRѕRІRѕSЂRoR“亮RѕR±RѕRґRЅRѕRј:RїRѕRґS...RѕRґSЏS,RЅRμRјS†ç<。 RќRμRјS†RμRІRїSЂRѕRєR “RoRЅR°F” 亮SЂRSЃSЃRєR°F°的PS亮S,RѕRј,RєR°RєRѕRЅRoP的C·<RІR°F”·RІRμSЂSЃS,RІSѓSЋS,P·P°C ...RІR℃下ç<RІR°SЏRЅR℃下€亮SЃS'R“P°,RєR°RєSЂR°F·RѕSЂSЏSЋS,亮SѓRRoRІR°±SЋS,. PRѕS,S,RѕRіRѕSЃR “RѕRІRѕ在” RїRѕRґS...RѕRґSЏS,V “P·RІSѓS‡P°P” 的PSRІSЃS“SЃS,SЂR℃下€RЅRμRμ的。

R'RμS,RμSЂSѓRґR°SЂRoR的PS鱼卵的 “PI P” †P·°FSЃRІRoSЃS,RμR”。 RІRґSЂSѓRіRіSЂRѕRјRєRѕP P P·°RіSѓRґRμR “亮RїSC'p‡” C <。 R “˚F€F°C°RїRѕRґRЅSЏR” P°RіRѕR “RѕRІSѓ:PIRЅRμR±Rμ,RґR°F” RμRєRѕ-RґR°F “RμRєRѕ,R” RμS,RμR“亮S,SЂRoç‡S'SЂRЅS<C ...СЂРѕСЏ。 RћRЅRoS,RѕSЃR±P “RoR¶R°F” RoSЃSЊ,SЃR “RѕRІRЅRѕRїRμSЂRμRіRѕRІR°SЂRoRІR°SЏSЃSЊRґSЂSѓRіSЃRґSЂSѓRіRѕRј,S,RѕSЃRЅRѕRІR°SЂR°SЃSRѕRґRoR...” RoSЃSЊ。 RџS‡C'p “C <€” SЃRμR№S‡°SЃP,PIRїRѕSЃR“RμRґRЅRoRμRґRЅRoRѕSЃRμRЅRo1941RіRѕRґR°?..

- СамолС'С,С<! РќРμРјС†С<! - крикнуламаС,СЊ。

RќR°C°F‡P“P°SЃSЊRїR°RЅRoRєR°。 P&R RћRЅRoRμS‰C“RЅRμRїSЂRoRІS<RєR»P±钯RєRѕRјRS'R¶RєR°±Rј亮RЅRμRЅR°F·P”亮,RєR°RєRЅR°±RґRѕSЃRμRSЏRІRμSЃS,滚装。 R R 'F°C°F€S,RѕR¶RμP “RμRіR” P°,P°RјRRјR°°°RЅRRєSЂS<P“P°RμS' SЃRѕR±RѕR№。 RќRѕRґRμRІRѕS‡RєR°RІSЃS“R¶RμSѓSЃRїRμR “P°SЂR°F·RіR” SЏRґRμS,SЊÇ‡‡S,RѕS,SЂRo随着S'SЂRЅS<C ...SЂRѕSЏ€“SЌS,RѕS,SЂRoSЃR °РјРѕР»С'С,Р°。

R R°,R°·R·RґR “SЃSЏRіSѓR” SЃRІRoSЃS,,RЅRμRїRѕRґR°F “S'RєSѓRІR·RјS<P” ...RІRІRμSЂSRѕRіSЂRѕRјRЅS<R№ç‡S'SЂRЅS<R№SЃS,RѕR»P±。 在 “R¤R℃下€RoSЃS,SЃRєRoR№SЂRѕR№SѓR¶R°F” ROHR “RЅR℃下€SѓP·RμRјR” SЋV “ - PISЃS,SЂR°C ...RμRїRѕRґSѓRјR°渗透” P°RґRμRІRѕS ‡РєР°。 RљS,RѕS,RѕP·°FRєSЂRoS°渗透‡P “SЃRЅRѕRІR℃下‡S,RѕS,RѕRіSЂRѕRјRєRѕP·°FSЃRІRoSЃS,RμR” 的PS的。。。PRІRґSЂSѓRіSЃSЂRμRґRoSЌS,RѕR№RѕS ç‡,R°°SЏRЅRЅRѕR№SЃSѓRјRS,RѕS...良良RєSЂRoRєRѕRІP “P°C°F€SЂR°SЃSЃR” C <€P°渗透 “P°RіSЂRѕRјRєRѕRμR¶R°F” RѕR±RЅRѕRμRјS< чаниРμ。 RћRЅRѕ±F c的<F “的PSSЃRѕRІSЃRμRјRЅRμS的,R°RєRoRј,RєRєR°RєRѕRјSѓRїSЂRoRІS<RєR” P‡°RґRμRІRѕSRєR°。 RљRѕSЂRѕRІR°SЃR “C‡RѕRІRЅRѕS,Rѕ-S,RѕRїS<S,R°F” P°SЃSЊSЃRєR°F·°F S,SЊ。

P “P°中c p°RІS€<SЃRІRѕR±RѕRґRoR” P°RіRѕR “RѕRІSѓ€” RІRґRѕR “SЊRґRѕSЂRѕRіRoRјRμS,R°F” P°SЃSЊRЅRμRoR·RІRμSЃS,RЅRѕRѕS,RєSѓRґR°RІR·°F€SЏRІSSЏSЃSЏ РєРѕСЂРѕРІР°。 RќR°RІRμSЂRЅRѕRμ,RѕRЅRRѕS,R°±ROHR “P°SЃSЊRѕS,RѕRDZ‰RμRіRѕSЃS,R°RґR°,RєRѕRіRґR°RμRіRѕSѓRіRѕRЅSЏR” 亮°FRїRѕS,RѕRј,SѓSЃR“C <€P° PI P “SЋRґRμR№,RїRѕS€P” P°RєRЅRoRј。 P-P±RoRІRѕS,RЅRѕRμç<P “的PS‡RѕSRμRЅSЊRЅR°RїSѓRіR°RЅRѕ的,RѕRЅRѕRјRμS,R°F” RѕSЃSЊRѕS,RѕRґRЅRѕRіRѕSЃS,RѕR»巴利P°RєRґSЂSѓRіRѕRјSѓ,RѕRґRoRЅSЂR°F·°SѓRїR R “的PS的,RЅRѕSЃRЅRѕRІR°RїRѕRґRЅSЏR” RѕSЃSЊ。 RјSP <LJP°渗透 “P°,RјS<C‡P°渗透” P°°S,RRєRґRoRєRѕ亮RoSЃS,RѕS€RЅRѕÇ‡S,RѕSЋRЅRѕR№SЃRμR“SЏRЅRєRμSЃSЂR°F·Sѓ SЃS,R° “的PSSЏSЃRЅRѕ的:SЌS,RѕRЅRμS,RѕR” FSЊRєRѕRѕS,SЃS,SЂR℃,。。。P°。 R“R°C€R°PІR·R_R»SЏRЅSѓR»R°RЅR°P_C :RґR°RєRѕSЂRѕRІSѓ-S,RѕRїRѕRґRѕRoS,SЊRЅR°RґRѕ! RS,RѕRєR°·R·R R “RѕSЃSЊP±RμR·SѓRјRЅS<Rј,SЃRѕRІRμSЂS€RμRЅRЅRѕRЅRμSЂRμR°F” SЊRЅS<Rј€ “P·RґRμSЃSЊ,RЅR...RѕR°C” RѕRґRμ,RіRѕR“RѕRґRЅR°SЏ°, асмолоком。 RѕRЅR°FRјRμSRμS,SЃSЏRјRμR¶RґSѓ‡P“SЋRґSЊRјRo,RїRѕRїRRІS€RoRјRo°F±PIRμRґSѓ,亮RїSЂRѕSЃRoS,鱼卵... Pd所构成的PSRїRѕRјRѕS‰的。

R “˚F€F°C°RѕS,S,RѕR” RєRЅSѓR “P°RјR°RјSѓ,RІSЃRєRѕSROHR‡” P°RЅR°RЅRѕRіRo亮RїRѕRјS°渗透‡P “P°SЃSЊRІRїRμSЂS'RґRїRѕRїRѕR” SЋ。 RћRЅR°SѓR¶RμRЅRμRїRѕRјRЅRoR “P°,RєRRєRїSЂRμR¶RґRμ°F±RѕSЏR” PSЃSЊSЃS,SЂR°C°F±€RЅRѕRіRѕç<RєR°F±RѕRSЋ,RЅRμRїSѓRіR°F“P°SЃSЊ亮随着S'SЂRЅS‡<‡从...RїSC'p “C‡S,RѕRіSЂRѕR·RЅRѕRІRoR” RoSЃSЊPI与...RјSѓSЂRѕRјRЅRμR±Rμ。

- РЎС,РѕР№!! РќРμльзС!! - крикнуламама。

RќRѕRґRμRІRѕS‡RєR°RЅRμRѕSЃS,R°RЅRѕRІRoR“SЃSЊ°F. RћRЅR°,SЃRїRѕS,S <RєR°SЏSЃSЊ,RјS°渗透‡P“P°SЃSЊRЅR°RІS<SЂSѓSRєSѓP‡±SѓSЂRμRЅRєRμ。

- Милая,милая! - звалаонаиспуганнуюкоророву。 - РРґРёСЃСЋРґР°,СЃРєРѕСЂРμРμ!

RќRѕ,RєRѕRЅRμS‡RЅRѕ,RєRѕSЂRѕRІRRЅRμ℃下€P “P°€” RѕRЅR°RїSЂRѕSЃS,RѕRЅRμSЂR°F·RіR “SЏRґRμR” °F PIRґRμRІRѕSRєRμRїRѕRјRѕS‡‰†RЅRoSSѓ。 R “˚F€F°C°RїRѕRґRRμR¶R°±P” P°F±RєSѓSЂS'RЅRєRμ。 PSѓRєRoRґSЂRѕR¶R°F “亮,RμSЃS,SѓSSЃRμSЂRґS†‡P°R” 的PS的。 R R°RЅSЊSRґRμRІRѕS‡€RμRєRμSЃRRјRѕR№°渗透±RμRRїRѕRјRѕS‰·钯,RЅRoRєRѕRіRґR°RЅRμRїSЂRoSRѕRґRoR...“RѕSЃSЊRґRѕRoS,SЊRєRѕSЂRѕRІSѓ。 RќRѕRРRRμRРSMAS 在 “RќSѓR¶RЅRѕRјSЏRіRєRѕ,RЅRѕSЃRoR” SЊRЅRѕRЅRR¶R°°S,SЊV “ - RІSЃRїRѕRјRЅRoR” P°渗透 “P°C°F€亮RїSЂRoRЅSЏR” P°SЃSЊP·P°RґRμR“的PS的。 RЎSЃRѕR±RѕR№SѓRЅRμS“RЅRμ±F c的<F “的PSRЅRoRІRμRґSЂR°的,RЅRoRјRoSЃRєRo€” RєS,RѕR¶RμRЅR°F·P“C‡S,RѕRїSЂRoRґS'S,SЃSЏRїRѕRґ±P РѕРјР±С'жкойдоиС,СЊ? SѓRєRoRїRѕRЅRF°C°F‡P “SѓRЅRμSЃR” SѓS€P°R “RoSЃSЊ€” P·RґRμSЃSЊS,SЂRμRRѕRІR°±P “P°SЃSЊSЃRoR” P°。 RќRѕÇ‡·RμSЂRμRRєR°RєRѕRμ-S,RѕRІSЂRμRјSЏRґRμR的PS的 “的PSRїRѕS€P的”。 P “SЂR°RіRѕS†RμRЅRЅRѕRμRјRѕR” RѕRєRѕRєRRїR°°P “的PSRїSЂSЏRјRѕRЅR°SЃS的,S <P” P·SѓSЋRμRјR“SЋ。 RљRѕSЂRѕRІRSЃS,RѕSЏR° “P°SЃRјRoSЂRЅRѕP” 鱼卵€SЊRІR·RґSЂRRіRoRІR°F° “°F,°RєRѕRіRґRSЂR°F·°RґRRІR°F” SЃSЏRЅRѕRІS<R№RІR·SЂS<PI。 RћRЅRS,RμSЂRїRμR° “°FRЅRμSѓRјRμR” C <RμSЂSѓRєRoRґRμRІRѕS‡RєRo亮RґR°R¶RμRєRRє°F±±SѓRґS,RѕF c的<F “P°F±˚F” P°RіRѕRґR°SЂRЅR°。R'SЃRєRѕSЂRμRїRѕRґRѕSЃRїRμR “PRјR°°°RјR亮RїSЂRoRЅSЏR” P°SЃSЊRїRѕRјRѕRіRS,SЊ°F“F€Rμ°C. RђђСЃССРРРРРР(РР亮P“SЋRґRo,RїS<S,R°SЏSЃSЊSЃRїRSЃS,RoSЃSЊRѕS°渗透±±RѕRјRS'R¶RєRo。 RљRѕSЂRѕRІR°F±RѕR “SЊS€RμRЅRμRјS<‡P中c p°” P°,C ...RѕS,SЏP·P “ç<Rμç‡S'SЂRЅS<RμRїSC'p‡” C <RІSЃS' RμS‰C “P” RμS,R°F “亮RЅR°RґRїRѕR” RμRј€ “S,RμRїRμSЂSЊSѓR¶RμRїSЂRѕSЃS,RѕRїSѓRіR°F” 的Pd,P±±RѕRјR装置RoS,SЊRїRμSЂRμSЃS,R°F“亮。 RћRЅR°F·°RЅRP“P°,C‡S,RѕRѕS,RЅS<RЅRμRЅRμRѕRґRЅR°...

...... RRP; RRP °SЃSЊRРRoRЅRЏSЏS“СЂРѕРЅС,Р°。 RђRїRѕS,RѕRјRѕRЅRoRІRμSЂRЅSѓR “RoSЃSЊRґRѕRјRѕR№,RЅR°RѕRєSЂRRoRЅSѓ°F•P” P†SЊS°。 R'RμSЂRЅSѓR “RoSЃSЊRІRјRμSЃS,RμSЃRєRѕSЂRѕRІRѕR№,RєRѕS,RѕSЂRSЏRїSЂRѕR¶RoR°” °F PISЌS,RѕR№SЃRμRјSЊRμRґRѕRєRѕRЅS°渗透†...SЃRІRѕRoSRґRЅRμR№。

P “P°C°FRІS€<SЂRѕSЃR” P°良SЃS,R°渗透 “P°渗透” P°SЂSЊRμR№RњRoS...R№RP° “°FRѕRІRЅRѕR№RљR” RoRЅS†RμRІRѕR№。 RњRЅRѕRіRѕP “RμS,RЅR°SЂR°F±RѕS,R°F” P°RґRѕSЏSЂRєRѕR№PI PISЃRѕRІS...RѕRRμ·P•P “†RμSRєRѕRіRѕSЂR°R№RѕRЅR°的” P-RЅR°RјSЏRћRєS, SЏR±SЂSЏV”。

РРЁСЃСѓРЅРѕРєР'РёРєС,РераНРμлюбова
作者:
10 评论
信息
亲爱的读者,您必须对出版物发表评论 注册。

Ужезарегистрированы? 登录

 1. Reptiloid
  Reptiloid 10十二月2015 06:08
  +14
  亲爱的索菲亚,非常感谢您的故事。
  好的苏联人民生活在一个好的苏联国家。
 2. ABA
  ABA 10十二月2015 06:34
  +14
  成为故事 男人.
  1. gladcu2
   gladcu2 11十二月2015 23:25
   0
   ABA

   这个道德的故事。 您已经接受了。

   有人会说这个女孩不正常。

   20年后,您将通过目光瞄准对方。
 3. parusnik
  parusnik 10十二月2015 07:43
  +11
  关于简单事物的故事..到核心...谢谢...
 4. 伏尔加哥萨克
  伏尔加哥萨克 10十二月2015 07:56
  +12
  灵魂感动! 谢谢! 向你哥萨克鞠躬!
 5. 修道士
  修道士 10十二月2015 11:44
  +7
  感谢您的记忆!
 6. 罗西-I
  罗西-I 10十二月2015 17:45
  +4
  非常感谢作者和这些故事!
  这是我们的记忆,有些人想带走并变黑!
 7. Volodia.cutepov
  Volodia.cutepov 10十二月2015 18:13
  +5
  干得好,Daria Mikhailovna! 荣誉与称赞!
 8. Koshak
  Koshak 10十二月2015 18:22
  +4
  在这种情况下,女孩的行为实际上是对孩子的壮举 好
 9. mihasik
  mihasik 11十二月2015 02:34
  +3
  那些在苏联出生和长大的人仍然可以理解她的冲动,为什么女孩在轰炸中这么做,当时的感受。 当前这一代人不太可能理解和感到不幸。 现在其他基金会,其他英雄,其他价值观,这是可惜的。 遗憾的是人们的记忆力不足,就像广告中的视频片段一样。
  对于更多这样的小故事,您的外观和记忆将恢复为人们。
 10. gladcu2
  gladcu2 11十二月2015 23:20
  +2
  好故事。 感谢作者。

  这个故事纠正了道德价值观。

  这些道德价值观发生了多少变化,我仅举一个日常生活的例子。

  高利贷,贷款利息是合法的操作。 根据苏联的规定,这是刑事犯罪。

  但是在不是社会主义集团的国家,这通常是生活的常态。 那里有西方价值观。

  为了控制一个人,必须从改变道德开始。 然后相互了解发生了变化。 然后人们成为敌人。 然后分而治之。
 11. 雪松
  雪松 17十月2016 09:21
  +1
  感谢索菲亚(Sophia)讲述真实男人的故事。
 12. 伏尔加哥萨克
  伏尔加哥萨克 15十一月2016 08:07
  0
  谢谢索菲亚! 和往常一样,深入灵魂的深处-我什至没有非常感动....此外,我是Stanishna,而且我知道老板的牛.....我知道如何为自己挤奶....哥萨克人为你的文章鞠躬! 我总是把它们给我的哥萨克人阅读。