RўSѓSЂS†RoSЏSЃS,RѕR “RєRЅSѓR” P°SЃSЊSЃRїSЂRѕR±P “RμRјR°RјRoRїRѕRєRѕRјRїR” RμRєS,RѕRІRRЅRoSЋ°F°RІRoR°RєSЂS<P “P°RЈR” RљPRІRoR°°°渗透†RЅRѕSЃS “ Anadolu”


RќR°RЅRμRґRRІRЅRѕ°F·°FRІRμSЂS€€RoRІSRμRјSЃSЏSЃRѕRІRμS‰PRЅRoRoRєRѕRјR°°°RЅRґRѕRІRRЅRoSЏR'RњRЎRўSѓSЂS滚装†P±ç< “的PS·F·°FSЏRІR” RμRЅRѕÇ‡S,RѕP °F°RІRoRRЅRѕSЃRμS†B “RђRЅR°RґRѕR” SѓV»P±SѓRґRμS,RїRѕSЃS,R°RІR “RμRЅRЅR°RІRѕRѕSЂSѓR¶RμRЅRoRμS,SѓSЂRμSRєRoS†......RІRѕRμRЅRЅRѕ-RјRѕSЂSЃRєRoSSЃRoR” PI 2020RіRѕRґSѓ。 R PµC‡СЊРёРґС'С,РSSР±СѓРЅРёРІРµС ‹R№СЃС‚СЂРsится СЃРsвмместнРsС¿ RљR°RєRѕS,RјRμS‡°FSЋS,RїSЂRѕRoR·RІRѕRґRoS,RμR “亮,RїSЂRoSЃS,SЂRѕRoS,RμR” SЊSЃS,RІRμRoSЃRїRѕR “SЊR·SѓRμS,SЃSЏRѕRєRѕR” 的PS 68RїSЂRѕSRμRЅS,RѕRІ的S,SѓSЂRμS††RєRoS ...РєРsмплектующиС....

ПриэтоЋвоРРРїРЅРЅРЅС‹С‚РІСўСѓСЂС ·,,,‹‹‹‹‹‹‹... ... ... ...±±±”””љљљљљљљљРљљљљљ


RџRμSЂRІRѕRЅR°C°F‡P “SЊRЅRѕ(RєRѕRіRґR°F±RѕRμRІRѕR№RєRѕSЂR°F±F” SЊS,RѕR “SЊRєRѕRЅR℃下‡RoRЅR°F” 亮SЃS,SЂRѕRoS,SЊ)PI S,SѓSЂRμS†...RєRoS Р'МСнескрывали,СЗС‚РsРsСЃРЅРѕРѕРЅРЅС‹РµРЅР°РґРµР¶РґС ‹РИРІР» R Ryo F-35B。yo F F,,,F F F F F F--F-FB。

R“ажеввервѲС... релизаС... сЁдеЀС

НапаРѻбекоѾа ударныС... вертРsРСС'таT-35Рђtak,4 транспоС安卡

RќRѕ,RєR°RєROHR·RІRμSЃS,RЅRѕ,RЎRORђRІS<RІRμR “亮RўSѓSЂS†RoSЋROHR·RїSЂRѕRіSЂR°RјRјS<RїRѕRoSЃS,SЂRμR±装置RoS,RμR” SЏRјRїSЏS,RѕRіRѕRїRѕRєRѕR“RμRЅRoSЏP·PSЏRІRoRІ℃下‡在“пДатазапРsРєСѓРѓРєРєРѓР—РРљР-400В处。 РџРsсути,СЂРµСЗСЊРёРґС'С,РsР±Р°РнтЅтѰрецкихсанкцІѸхсРРС

F-35B делалиставкувЃуРРѕСѓРРѕСѓРРѕСѓРРѕСёРРѕСё R'SЃS“RїSЂRѕSЃS,Rѕ:RїSЂRoRѕRDZ‰RμR№RґR “RoRЅRμTCG阿纳多鲁(L-408)PI 232RјRμRјSѓRїRѕRґS...RѕRґSЏS,SЃR°RјRѕR” S'S,S <SЃSѓRєRѕSЂRѕS‡RμRЅRЅS<RјRІR ·R»S'S‚РsмивертикальнРsР№РїРsсадкРsР№。 F-35B именнРs такРsР№。

RўR°±RєRoRјRѕRSЂR°F·RѕRј,RїRμSЂRμRґS,SѓSЂRμS†RєRoRјRoR'RњRЎRїSЂRѕR±P “RμRјR°:RЈR” RљSЃS,SЂRѕR№PI PI 2020RіRѕRґSѓRІRѕR№RґS'S ,,RЅRѕÇ‡Ç РѕР·СёРїРѕРРСЊР·РѕРѕР°РѕС RЎRѕSЃSЂRμRґRѕS,R℃下‡RoRІR°S,SЊSЃSЏRЅR℃下€S,SѓSЂRјRѕRІRoRєR°C ... AV-8B在“RҐR°SЂSЂRoRμSЂV»II,RєRRєRЅR°°°RІRSЂRoRRЅS,Rμ°F·°FRєSѓRїRѕRє( ROSESRёS‚РsРј,СЗС‚РsРёС...RІСЂРsРёР·РІРsРґСЃС‚РІС РµР»РёС‚СѓСЂРµС†РєРёРµР'РњРЎ。 RџRѕSЌS,RѕRјSѓ,RїRѕ˚F±RѕR “SЊSRѕRјSѓSЃS‡€小号'S,Sѓ,RІR°SЂRoR°RЅS,RѕRІRґRІR°:R” 的PS ROHR±RїSЂRѕRґRѕR“R¶R°S,SЊRІRμSЃS,滚装RїRμSЂRμRіRѕRІRѕSЂS<SЃ的аеерикканцаРРёРёРїРѕРFаР,RЅRѕRіRѕRєSЂS<P “P°RґR” SЏ在 “RђRЅR°RґRѕR” SѓV “RїSЂRμRІSЂR°S,RoRІRμRіRѕPIRїRμSЂRІSѓSЋRѕS‡RμSЂRμRґSЊPIRЈR” Rљ-RІRμSЂS,RѕR“S'S,RѕRЅRѕSЃRμS†。 РћС„РёС†РёР°Р”СЊРЅР°СЏРђРЅРєРєС°РЂС РёР·РЅРµС'-С‚Рsже。
按Ctrl 输入

注意到一个错误 突出显示文字并按。 CTRL + ENTER

49 评论
信息
亲爱的读者,您必须对出版物发表评论 注册。

Ужезарегистрированы? 登录